Bảng Giá 2017

Bảng Giá 2017

Bảng giá đất Lạc Hồng Viên năm 2017

  - Giá đất đồi Kim Quy từ 10.000.000 đến 14.000.000

  - Giá đất đồi Kim từ 8.000.000 đến 12.600.000

  - Gía đất đồi Mộc từ 7.500.000 đến 11.000.000

  - Giá đất đồi Hoả chỉ từ 7.500.000 đến 15.000.000

 

bảng giá lạc hồng viên

 

Xem thêm

- Giá đất Lạc Hồng Viên 2020

 

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT

Tin tức liên quan