7 Bước Chân Phật

7 Bước Chân Phật

Con số 7 là một con số vô cùng đặc biệt trong các luận triết học cả phương đông và phương tây. Theo luận triết học của phương đông thì số 7 biểu trưng cho sự hoàn hảo nhiếp thâu cả vũ trụ nó được xác lập trên 7 nguyên lý của thời gian và không gian.

Tiếp đến trên đại lộ Vĩnh Hằng đi vào Lạc Hồng Viên quý khách sẽ đi qua công trình 7 bước chân phật, đánh dấu quá trình lớn lên và trưởng thành của Đức Phật

7 bước chân phật lạc hồng viên

Phật lúc mới sinh ra

7 bước chân phật lạc hồng vien

Phật trong quá trình lớn lên, cắt tóc đi tu

7 bước chân phật lạc hồng viên

Phật tu khổ hạnh

7 bước chân phật lạc hồng viên

Phật bắt đầu hình thành ngoại quan đẹp đẽ

7 bước chân phật lạc hồng viên
Phật vượt qua kiếp nạn tu thành chính quả

7 bước chân phật lạc hồng viên

Phật phổ độ chúng sinh

7 bước chân phật lạc hồng viên

Tượng phật niết bàn

 

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT

Tin tức liên quan