Dự Án

Là khu đồi bằng phẳng duy nhất, với địa thế thấp hơn so với các phần đồi khác nên rất thuận tiện cho việc đi lại của khách hàng.

Là khu Đồi khai thác và mở bán đầu tiền, gần như đã hoàn thiện toàn bộ cơ sở hạ tầng, Đồi Kim là đồi cao nhất của dự án

Là khu Đồi áp dụng được 2 hình thức an táng là: cát táng hoặc an táng một lần. Với cảnh quan đẹp bao quanh là những đồi cây xanh ngát, yên bình.

Là khu Đồi mới của Lạc Hồng Viên với nhiều vị trí và diện tích để khách hàng lựa chọn. Có thể áp dụng được cả 2 hình thức an táng là hỏa táng và an táng một lần.