Sổ Đỏ Vĩnh Viễn

Sổ Đỏ Vĩnh Viễn

Đối với nhiều khách hàng, việc chọn lựa được cho bản thân, gia đình và thế hệ con cháu về sau một vị trí phù hợp để đặt khuôn viên phần mộ là một việc quan trọng, nhưng song song với việc đó thì việc cầm trên tay Giấy chứng nhận quyền sử dụng khuôn viên phần mộ của Lạc Hồng Viên cũng là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng. 

 

Sổ Đỏ Lạc Hồng Viên Là Gì?

 

• Sổ đỏ  là từ mà người dân thường dùng để gọi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dựa theo màu sắc của Giấy chứng nhận; pháp luật đất đai từ trước tới nay không quy định về Sổ đỏ

 

• Hiện nay, Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành kế thừa tên gọi Giấy chứng nhận mới, cụ thể:

 

• Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất (theo khoản 16 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013).

 

• Như vậy, Sổ đỏ là ngôn ngữ thường ngày của người dân để gọi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không được pháp luật quy định. Để thuận tiện cho người đọc, trong nhiều bài viết thường sử dụng từ “Sổ đỏ” thay cho tên gọi của Giấy chứng nhận như quy định của pháp luật.

 

• Sổ đỏ của Lạc Hồng Viên (hay còn gọi là giấy chứng nhận quyền sử dụng khuôn viên phần mộ) được Cty CP ĐT XD&TM Toàn Cầu trích lục từ Giấy chứng nhận đầu tư số 25121 000 0108 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình chứng nhận ngày 11 tháng 7 năm 2008.

 

sổ đỏ lạc hồng viên

 

sổ đỏ lạc hồng viên

 Giấy Chứng Nhận Sử Dụng Đất Của Toàn Bộ Dự Án Photo

 

sổ đỏ lạc hồng viên

 

sổ đỏ lạc hồng viên

Giấy Chứng Nhận Sử Dụng Đất Của Khách Hàng 

 

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT

Tin tức liên quan