Tài Liệu Pháp Lý Doanh Nghiệp

Ngay sau khi hoàn tất thủ tục mua đất, nghĩa trang Lạc hồng viên sẽ cấp cho khách hàng một quyển sổ đỏ nghĩa trang để chứng nhận quyền sử dụng.

Quy hoạch chia lô các phần đồi tại Lạc Hồng Viên

Bảng giá đất Lạc Hồng Viên năm 2017 để khách hàng tham khảo